Cultural

Festivitate de încheiere pentru 2 proiecte europene

Universitatea Hyperion din București a încheiat ieri, 15 octombrie, două dintre cele șapte proiecte pe fonduri europene pe care le are în derulare.

1Astfel, în prezența Rectorului Universității, domnul prof. univ. dr. Sever Spânulescu, coordonatorii proiectelor “Profesioniști în domeniul Artelor și Jurnalismului” și “Să punem în practică teoria” au prezentat rezultatele obținute.

„Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului” a avut ca obiectiv general dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini practice prin participarea la stagiile de practică organizate în universitate şi în afara acesteia, în scopul accesului mai facil pe piaţa muncii.

“Să punem în practică teoria” a crescut nivelul de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.

Prin cele două proiecte europene au beneficiat de instruire aproximativ 800 de studenți.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top