Hyperion

Universitatea Hyperion a finalizat cu succes programul pentru studenți „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”

FOTO COMUNICAT - PRACTICA TEORIA, OCTOMBRIE 2015Universitatea Hyperion din București a organizat joi, 15 octombrie  2015, conferința de finalizare a proiectului european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”.

La conferință au participat rectorul Universității – prof. univ. dr. Sever Irin Spânulescu,managerul de proiect – conf. univ. dr. Nicoleta Gudănescu, asistentul manager – conf. univ. dr. inginer Eugenie Posdărăscu, decanul Facultății de Psihologie  – conf. univ. dr. Ioana Golu, decanul Facultății de Științe Economice – conf. univ. dr. Carmen Uzlău,specialistul în informare și publicitate – Elena Spânulescu, reprezentanții SC SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM SRL (partener în acest proiect) și peste 200 de studenți ai Universității Hyperion.

Echipa managerială le-a prezentat celor prezenți rezultatele proiectului desfășurat timp de 18 luni:

  • 419 studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă;
  • 419 studenți consiliați și orientați în carieră;
  • 46 parteneriate de practică încheiate între universitate și firme/instituții din mediul de afaceri;
  • 40 de studenți care și-au găsit un loc de muncă în urma participării la stagiile de practică din cadrul proiectului și la sesiunile de consiliere și orientare profesională;
  • 411 participanți care și-au continuat studiile în urma ședințelor de consiliere și orientare profesională;
  • 1 studiu de monitorizare privind gradul de integrare pe piața muncii a studenților;
  • promovare intensă a activităților desfășurate în cadrul proiectului în mass media și social media.

Obiectivul general al acestui grant european l-a constituit creșterea nivelului de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.

Cei peste 400 de studenți din grupul țintă al proiectului s-au bucurat de mai multe beneficii.

Aceștia au participat la activități de consiliere  şi orientare profesională, în vederea identificării celui mai potrivit domeniu de practică, de subvenţii de practică în cuantum de 875 lei/student.

Studenții de la Științe Exacte și Inginerești au efectuat cercetări în domeniul tehnologiilor de vârf și au adus îmbunătățiri dronelor utilizând microcontrolere ARM pe 32 biți, achiziționate în cadrul acestui proiect de Universitatea Hyperion – singura instituție de învățământ din țară care desfășoară activități de cercetare în domeniul dronelor (click pe www.youtube.com/watch?v=5j3pzRcRPW8) și al microcontrolerelor cu arhitectură ARM.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” a contribuit la creşterea numărului de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă, la creşterea numărului de ore de pregătire profesională pentru cei din grupul ţintă (cu 45.000 ore), la crearea de parteneriate active universitate-mediul de afaceri (un număr de 10 parteneriate).

Totodată, au fost înființate întreprinderi simulate pentru specializările incluse în proiect,  înscrise în Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu, care vor asigura baza de practică pentru viitori studenţi.  

Studenții din program au fost motivați și menținuți în program prin oferirea de premii pentru „Cea mai bună lucrare practică” în valoare de 26.000 lei, în total fiind acordate 13 premii a câte 2.000 lei: 5 premii pentru Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, 5 pentru Ştiinţe Economice şi 3 pentru Psihologie. Dincolo de premii, cei mai buni au fost angajați de companiile la care au efectuat stagiul de practică.

La evenimentul de închidere, participanții au primit materiale cu informații despre proiect și au luat parte la o masă festivă organizată de echipa de implementare.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, a fost unul dintre cele 7 proiecte europene de care a beneficiat Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Site-ul proiectului: www.practicateoria.hyperion.ro.

 

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top