Hyperion

Workshop-uri realizate la Universitatea Hyperion

FOTO COMUNICAT - MODELLING THE NEW EUROPE, NOIEMBRIE 2015În perioada 5 – 9 octombrie s-au realizat workshop-uri în cadrul proiectului european „Modelling the New Europe”, derulat de Universitatea Hyperion.

În cadrul workshop-urilormodelling.hyperion.ro/index.php/conferinte-proiect/workshop-uri au fost abordate teme precum:

  • Provocări ale regionalizării pentru guvernanţa europeană. Includerea tematicii în programele  universitare de studiu;
  • Modalități de corectare a dezechilibrelor macroeconomice şi includerea tematicii în programele universitare de studiu;
  • Monitorizarea și controlul dezechilibrelor macroeconomice la nivelul UE în programele universitare de studiu;
  • Modele europene de parteneriat civic și introducerea lor în practica managementului universitar performant;
  • Modele europene de parteneriate sociale și introducerea lor în managementul universitar performant.

Provocări ale regionalizării pentru guvernanţa europeană. Includerea tematicii în programele  universitare de studiu”, care a avut loc pe 5 octombrie, a cuprins 4 sesiuni de lucru și i-a avut ca referenți pe: Mihaela Iordan – tema „Regionalizarea. Concept și perspective”, Mihaela Dumitrescu – tema „Guvernanța și teorii ale integrării în Uniunea Europeană”, Dan Topor – tema „Guvernanță europeană și regionalizalizare”.

Modalități de corectare a dezechilibrelor macroeconomice şi includerea tematicii în programele universitare de studiu” s-a desfășurat pe 6 octombrie, a avut 3 sesiuni de lucru, iar referenții workshop-ului au fost Mărioara Iordan – tema „Semestrul european 2015” și Mihaela Dumitrescu – tema  „Dezechilibrele economice ale României”.

Monitorizarea și controlul dezechilibrelor macroeconomice la nivelul UE în programele universitare de studiu”, cu 3 sesiuni de lucru, iar Mihaela Dumitrescu  – tema „Supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene” și Dan Topor  – tema „Dezechilibrele economice. Monitorizare și control” au fost referenți.

Modele europene de parteneriat civic și introducerea lor în practica managementului universitar performant” a avut loc pe 8 octombrie, a cuprins 4 sesiuni de lucru și i-a avut ca referenți pe: Luminița Ciocan – tema „Parteneriate civice și parteneriate sociale. Experiențe europene”, Dorel Bahrin – tema „Parteneriate civice în domeniul educațional” și Moise Leonida  – tema Rolul parteneriatelor civice în managementul universitar”.

Modele europene de parteneriate sociale și introducerea lor în managementul universitar performant” s-a desfășurat pe 9 octombrie și a avut 4 sesiuni de lucru. Referenții au fost: Luminița Ciocan  – tema „Parteneri sociale și parteneriate”, Ion Pârgaru – tema „Experiențe europene în încheierea și derularea parteneriatelor sociale”, Lucian Liviu Albu – tema „Parteneriate sociale în domeniul educațional” și Carmen Uzlău – tema „Utilitatea parteneriatelor sociale și introducerea lor în managementul universitar”.

Obiectivul general al proiectului „Modelling the New Europe” vizează dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat de Universitatea Hyperion în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

Informaţii despre desfăşurarea acestui proiect se găsesc pe site-ul www.modelling.hyperion.ro.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top