Hyperion

Realizări tehnologice inedite prezentate de absolvenții Facultății de Automatică – Hyperion

FOTO COMUNICAT - SA PUNEM IN PRACTICA TEORIA, IULIE 2015

Experiența acumulată de către studenții de la specializarea „Automatică și Informatică Aplicată” din cadrul Universității Hyperion, înscriși  în proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA”, s-a materializat în rezultatele foarte bune obținute la examenul de licență din sesiunea iunie, 2015.

Proba practică s-a dovedit a fi una extrem de interesantă, care deseori s-a manifestat spectaculos. Studenţii s-au prezentat în faţa comisiei cu realizări proprii de un înalt nivel, având numeroase elemente inovative, de la sisteme software cu aplicabilitate concretă în mediul citadin până la roboţi comandaţi prin unde radio şi GPS, sau microsere complet automatizate pentru producţia rapidă a unei mari varietăţi de legume şi fructe.

Ca și în anii trecuți, această probă a examenului de licență a impresionat prin creativitatea uluitoare a absolvenților Facultății de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universității Hyperion.

Astfel, prin atenta îndrumare a cadrelor didactice cu înaltă pregătire în tehnologii de vârf, printre care: prof. univ. dr. Sever-Irin Spânulescu, lector univ. dr. Adrian Costescu, conf. univ. dr. ing. Eugenie Posdărăscu, lect. univ. dr. Eugen Cornel, lect. univ. dr. Dan Gogoncea și, totodată, utilizand laboratoarele moderne dotate cu echipamente de ultimă generație achiziționate de către Universitatea Hyperion în cadrul proiectului  european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, puse la dispoziția studenților din  grupul țintă, s-au efectuat cercetări minuțioase atât în domeniul hardware, cât și în cel al soluțiilor software.

Rectorul Universităţii Hyperion, prof.univ.dr. Sever-Irin Spânulescu, a apreciat în mod deosebit unele direcţii noi de dezvoltare a aplicaţiilor prezentate şi anume:

  • Sisteme cu microcontroler cuplate prin Internet pentru comandă distribuită.
  • Sisteme mecatronice beneficiind de tehnologii informatice avansate software şi hardware.
  • Sisteme multiprocesor cu microcontrolere.
  • Sisteme adaptive de reglare automata cu microcontrolere.

Creațiile de ultimă oră prezentate au toate șansele de a fi utilizate pe scară largă în viitorul apropiat datorită numărului generos de beneficii oferite. Printre multiplele realizări originale ale studenților se numără inovații extrem de variate, începând cu drone și mini-vehicule tereste ultra-performante comandate de la distanță, care permit accesul în zone inaccesibile și ostile, cu un grad ridicat de risc pentru om, continuând cu brațe robotice capabile să manevreze substanțe periculoase și terminând cu mini-sere având atmosfera controlată computerizat pentru creșterea celor mai pretențioase plante în cele mai neprielnice locații.

De asemenea, nu trebuie neglijate îmbunătățirile aduse în domeniul sistemelor de avertizare care utilizează senzori infraroșu cu sensibilitate ridicată,  precum și a modulelor GSM care transmit în timp real date de la distanță.

Toate aceste lucruri sunt posibile utilizând arhitectura ARM care conferă avantaje semnificative comparativ cu tehnologia utilizată anterior.

Universitatea Hyperion este prima și, momentan, unica universitate din România care a introdus cursuri aprofundate legate de programarea microcontrolerelor ARM și care are în dotare laboratoare corespunzătoare, pentru a putea pune în practică și experimenta aceste noțiuni teoretice.

Prin grantul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” se dorește sincronizarea dintre cunoștințele teoretice acumulate de studenți în timpul anilor de studii și aspectele practice întâlnite în diferitele domenii în care pot activa, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat îl acordă formării profesionale și totodată recrutării de tineri absolvenți.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, fiind, totodată, unul dintre cele 7 proiecte europene derulate de Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.practicateoria.hyperion.ro.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top