Hyperion

Studenții din proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” fac practică pe timpul verii

FOTO COMUNICAT - SA PUNEM IN PRACTICA TEORIA, IUNIE 2015Studenții înscriși în proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA”, grant demarat de Universitatea Hyperion în mai 2014, continuă seria activităților practice și pe timpul verii.

Astfel, în perioada 1 iulie – 15 august, peste 100 studenți de la specializarea psihologie, parte din grupul țintă al proiectului, vor face câte 60 de ore de practică de specialitate în cabinete individuale, în Institutul de Cercetare și Dezvoltare Psihologică și în cadrul unor asociații de terapie ocupațională.

Studenții vor participa la cursuri de formare profesională care implică:

  • cunoașterea și aplicarea de teste psihologice;
  • folosirea echipamentelor de investigare psihologică;
  • strategii de abordare psihologică a persoanelor cu dizabilități;
  • cunoștințe generale despre psihologia clinică, aplicarea instrumentelor psihometrice;
  • cunoștințe generale despre practica psihoterapiei, audierea unor cursuri de psihoterapie și de supervizare în psihoterapie;
  • cunoștințe despre principalele școli de psihoterapie și specificul practicii lor;
  • elemente de dezvoltare personală;
  • alte activități specifice: COPSI, acreditări, formări etc.

Totodată, în intervalul 15 iunie – 31 august, vor desfășura stagii de practică și studenții de la specializarea științe exacte și inginereștiîn companii precum BRD – departamentul IT, MDIO, SC SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM SRL, ZONA ZERO NET, IS WEB BUILDING and DESIGN SRL, IS CREATIV PHOTO SRL.

Prin proiectul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” se dorește sincronizarea dintre cunoștințele teoretice acumulate de studenți în timpul anilor de studii și aspectele practice întâlnite în diferitele domenii în care pot activa, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat îl acordă formării profesionale și totodată recrutării de tineri absolvenți.

Această sincronizare nu poate fi realizată decât printr-o coordonare și o colaborare strânsă dintre mediul universitar și mediul privat de afaceri sau instituții publice acolo unde este cazul.

Nevoia identificată la nivelul tuturor universităților nu numai a aplicantului este aceea de a crea mediul adecvat pentru desfășurarea practicii de specialitate și de a facilita tuturor studenților accesul la practică, care să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă realitatea unui loc de muncă.

Un alt punct care se dorește a fi atins în cadrul proiectului este acela de a dezvolta studenților abilități de lucru în echipă, asigurând astfel pârghiile necesare pentru o mai bună integrare în viitoare medii de lucru în cadrul universității sau în sectoare ale economiei naționale.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene derulate de Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.practicateoria.hyperion.ro.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top