Hyperion

Înscrierea la Universitatea Hyperion, 2015

AFIS - ADMITERE UNIV. HYPERION 2015Universitatea Hyperion din București a început pe 1 iunie înscrierile pentru anul universitar 2015 – 2016. În prezent, această universitate are 6 facultăți care cuprind 17 programe de licență/specializări și 14 programe masterale.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești cuprinde:

 • 3 programe de licență/specializări acreditate (Automatică și informatică aplicată – taxa 2.500 lei/an; Fizică – taxa 1.800 lei/an; Informatică – 2.500 lei/an)
 • 2 programe masterale acreditate (Managementul proiectelor tehnice și tehnologice – taxa 2.400 lei/an; Fizica materialelor și aplicații – 2.400 lei/an)

Site-ul Facultății de Științe Exacte și Inginerești: www.aei.geniu.ro
Informații înscriere: www.hyperion.ro/stiinte-exacte-si-ingineresti

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii este formată din Departamentul de Științe Sociale și ale Naturii, și Departamentul de Litere și Limbi Străine

 • Departamentul de Științe Sociale și ale Naturii cuprinde:
 • 3 programe de licență/specializări acreditate (Științe Politice – taxa 2.000 lei/an; Istorie – 1.800 lei/an; Geografie – 1.800 lei/an)
 • 2 programe masterale acreditate (Geopolitică, istorie și relații internaționale – taxa 2.400 lei/an; Managementul mediului și dezvoltarea durabilă – taxa 2.400 lei/an)

Informații departament: www.hyperion.ro/facultatea-stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii/dep-stiinte-sociale-si-geografie

 • Departamentul de Litere și Limbi Străine cuprinde:
 • 1 program de licență/specializare acreditată (Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, japoneză) – taxa 2.100 lei/an)
 • 1 program masteral acreditat (Comunicare interculturală și traducere profesională – taxa 3.000 lei/an)

Informații departament: www.hyperion.ro/facultatea-stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii/dep-litere-si-limbi-straine

Site-ul Facultății de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii: www.ssn.hyperion.ro

Informații înscriere: www.hyperion.ro/stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii

Facultatea de Științe Juridice cuprinde:

 • 1 program de licență/specializare acreditată (Drept – taxa 2.100 lei/an)
 • 1 program masteral acreditat (Dreptul penal al afacerilor – taxa 3.000 lei/an)

Site-ul Facultății de Științe Juridice: www.drept.hyperion.ro
Informații înscriere: www.hyperion.ro/stiinte-juridice

Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației este formată din Departamentul de Jurnalism și Departamentul de Psihologie și Științe ale Educației

Departamentul de Jurnalism cuprinde:

 • 1 program de licență/specializare acreditată (Jurnalism – taxa 2.500 lei/an)
 • 1 program masteral acreditat (Comunicare mediatică și publicitate – taxa 3.000 lei/an)

Site-ul Departamentului de Jurnalism: www.jurnalism.hyperion.ro

Departamentul de Psihologie și Științe ale Educației cuprinde:

 • 1 program de licență/specializare acreditată (Psihologie – taxa 2.500 lei/an)
 • 2 programe masterale acreditate (Psihologie clinică și consiliere psihologică – taxa 3.200 lei/an; Politici comunitare și intervenții sociale – taxa 2.400 lei/an)

Site-ul Departamentului de Psihologie: www.hyperion.ro/facultatea-jurnalism-psihologie-stiinte-ale-educatiei/dep-psihologie-sociologie-stiinte-ale-educatiei/psihologie
Informații înscriere: www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente

Facultatea de Științe Economice cuprinde:

 • 5 programe de licență/specializări acreditate (Afaceri internaționale – taxa ZI 2.100 lei/an, taxa ID 2.000 lei/an; Contabilitate și informatică de gestiune – taxa ZI 2.100 lei/an, taxa ID 2.000 lei/an; Economia comerțului, turismuluiși serviciilor – taxa ZI 2.100 lei/an, taxa ID 2.000 lei/an; Finanțe și bănci – taxa ZI 2.100 lei/an, taxa ID 2.000 lei/an; Management – taxa ZI 2.100 lei/an, taxa ID 2.000 lei/an)
 • 3 programe masterale acreditate (Leadership și managementul resurselor umane – taxa 3.000 lei/an; Audit financiar-contabil și consiliere (masterat recunoscut de Camera Auditorilor Financiari din România – taxa 3.000 lei/an; Managementul investițiilor – taxa 3.000 lei/an) 

Site-ul facultății: www.econ.hyperion.ro.
Informații înscriere: www.hyperion.ro/stiinte-economice

Facultatea de Arte cuprinde:

 • 2 programe de licență/specializări acreditate (Artele spectacolului de teatru – Actorie – taxa 6.000 lei/an; Cinematografie, fotografie, media – regie de film și TV, imagine de film și TV – taxa 6.000 lei/an)
 • 2 programe masterale acreditate (Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie – taxa 3.600 lei/an; Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film și TV – taxa 3.600 lei/an)

Site-ul facultății: www.arte.hyperion.ro

Informații înscriere: www.hyperion.ro/arte

*La Facultatea de Arte, la înscriere, se susține un test de aptitudini.

Înscrierile au loc, zilnic, până pe 30 septembrie, între orele 9:00 – 17:00, la Secretariatul General al Universității (Corp A, parter) din Calea Călărași, nr.169, sector 3.

Telefoane: 021-3274464; 021-3274465; 021-3214667 / Fax: 021-3216425

E-mail: rectorat@hyperion.ro

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 • Diploma de Bacalaureat + copie legalizată (sau adeverinţă de bacalaureat în original);
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
 • 3 fotografii color tip act de identitate;
 • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
 • Adeverinţă medicală;
 • Taxa de înscriere (diferă în funcție de facultate).

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Facilități:

 • Taxele de studii se pot achita în 4 rate;
 • Reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii peste 9,50(la anumite programe);
 • 10%reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei;
 • 5% reducere pentru plata integrală a taxei de studii;
 • Reducerile se cumulează;
 • Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări;
 • Burse de studii în cadrul proiectelor europene;
 • Stagii de practică în mediul public și privat
 • Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.

Colegiul Hyperion: www.colegiulhyperion.ro / www.facebook.com/colegiulhyperion

Specializările sunt următoarele:

 • Analist programator (web design, game design) – durata 2 ani, taxa 2.000 lei
 • Asistent de gestiune (contabilitate primară)– durata 2 ani, taxa 2.000 lei
 • Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții – durata 3 semestre, taxa 2.000 lei

Înscrierile se fac până pe 14 septembrie, la sediul Universității Hyperion (Calea Călărași, nr. 169, sector 3, Corp A – parter), între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri.

Dosarul de înscrierere va conține:

 • adeverință de studii (NU este necesară diploma de Bacalaureat);
 • adeverință medicală;
 • copie după BI/CI;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • chitanța care face dovada taxei de înscriere (80 lei);
 • 2 poze tip buletin;
 • fișa de înscriere.

Cei din provincie se pot caza în căminul studențesc al Universității Hyperion, situat pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3.

Informații suplimentare la Secretariatul General din Calea Călărași, nr. 169 (Corp A, parter) și pe:

www.hyperion.ro

www.bpuh.hyperion.ro

www.facebook.com/universitateahyperion

www.twitter.com/UHyperion.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top