BREAKING-NEWS

INGEST CAMERA DEPUTAȚILOR: Discursul ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, în plenul Camerei Deputaților, în data de 11 martie a.c., în cadrul dezbaterii moțiunii simple “Fondurile europene în guvernarea PSD – între Făt Frumos și Fata Morgana”:

Domnule președinte,

Stimaţi colegi,

În luna iunie 2014 răspundeam în Senat unei moțiuni prin care Guvernului Ponta i se cerea să scrie după dictare. Acum sunt chemat în faţa dumneavoastră pentru a discuta despre… alegorie şi simbol.

M-am angajat atunci că la sfârșitul anului 2014 vom avea:

 • Acordul de Parteneriat semnat
 • Facturi de cel puțin 3,5 miliarde euro la Comisie
 • Programele operaționale pe care le gestionez aprobate
 • Reforme finalizate și un sistem eficient și performant.
 • Aceste angajamente au devenit realitate şi am sperat că de această dată, noua moțiune depusă de PNL va porni de la această realitate, de la probleme concrete şi propuneri structurate.

 

Din nou ați venit cu un discurs. Sau poate cu mai mult decât atât. Cu … o poveste.

 

 

Stimaţi colegi,

 

De această dată trebuie însă să recunosc că sunt de acord cu această poveste.

 

Desigur! Fondurile europene se află între Făt Frumos şi Fata Morgana!

 

Adică … între Guvernarea PSD şi Programul de Guvernare PNL 2015.

 

Dar – pentru a ilustra povestea reală – vă propun să trecem la fapte şi date concrete.

 

Doamnelor și domnilor deputați,

 

Colegii din Partidul Național Liberal ne întreabă:

 

 1. Câți bani va pierde România din bugetul UE 2007-2013?
 2. Ce soluții avem pentru creșterea absorbției?
 3. Ce soluții avem pentru a reforma sistemul?
 4. Care este „privirea noastră spre viitor”?

 

„Evitaţi să precizaţi câte miliarde de euro vom pierde din bugetul 2007-2013” spuneți dumneavoastră, în primul paragraf al moțiunii.

 

Greșiți când vă referiți la viitor! Nu vorbim despre banii pe care România îi va pierde din alocarea actuală.

 

Vorbim despre faptul că România deja pierduse acești bani în 2012 și țin să vă reamintesc că programul de guvernare al Guvernului Ponta a pornit cu șansa unei rate de absorbție maxime în intervalul 50% – 80%.

 

Acum rata de absorbție curentă este de aproximativ 53%. Practic, ne-am atins ţinta minimală cu un an în avans, iar șansele reale de a atinge pragul maximal din programul de guvernare sunt demonstrate matematic.

 

Anul trecut, în ultimele 6 luni, am avut o creștere medie cu 2,5%/lună, care aplicată la perioada rămasă din anul 2015 va conduce la o rată de absorbție de aproximativ 80% la finalul anului 2015, mai ales dacă ținem cont de faptul că nu mai avem o constrângere de timp cu privire la termenul de transmitere a declaraţiilor de cheltuieli la Comisie.

 

„Nu trebuie să inventezi rata de absorbţie curentă doar ca să raportezi facil creșteri” este rezultatul analizei dumneavoastră şi menționați „jocul cu plastilina” şi „atitudinea elastică”.

 

Rata de absorbție curentă nu este un joc, ci un indicator al efortului uriaș depus de toți actorii din sistem (instituții publice, beneficiari, contractori) pentru a realiza proiecte, a face plăți şi a trimite declarații la Comisia Europeană.

 

Consider – în continuare – că acesta trebuie să rămână indicatorul activității noastre, în timp ce sumele returnate de Comisie la bugetul de stat sunt, de asemenea, importante din rațiuni bugetare şi contabile. Aş dori să vă reamintesc că ratele de absorbție PHARE şi ISPA au fost stabilite pe baza sumelor declarate la Comisie, iar abia acum, la 3 sau 4 ani de la închiderea programelor, se fac, conform procedurilor Uniunii Europene, transferurile finale între conturi.

 

Cu atât mai mult acest indicator este important anul acesta, când rata de absorbție va fi dată de ultima factură plătită pe 31 decembrie 2015!

 

Prin urmare, fac un apel la rigoare, la eliminarea formulărilor emfatice sau tendenţioase, astfel încât munca noastră, a celor care am contribuit la fiecare procent realizat, să fie tratată cu respectul cuvenit.

 

Şi poate – în acest fel – la următoarea moţiune vom trece de la conceptul „jocul cu plastilina” la „jocul cu mărgele de sticlă”, iar de la „deus ex machina” la „magister ludi”!

 

Şi pentru că acest lucru ar presupune într-adevăr a avea viziune (şi nu numai politică), țin să mărturisesc că am aplicat întotdeauna un principiu celebru: „Problema pe care o au oamenii nu este că ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea jos şi reuşesc.”

 

În concluzie DA! – îmi voi propune întotdeauna cât mai mult şi, implicit, şi o rată de absorbție maximă (de ce nu de 90% sau 100%?) iar, din câte îmi amintesc, acesta a fost şi mesajul pe care l-a adresat Președintele României, în data de 9 februarie în Parlament, când a subliniat că: „Așteptările mari pot duce la rezultate mari. Atunci când oamenii ne privesc cu atenţie și cu speranţă avem toate motivele să fim mai mobilizaţi și mai responsabili.”

 

 

Stimaţi colegi,

 

A doua preocupare este faţă de soluțiile pe care le promovăm, numite în textul moțiunii (citez) „metode de driblare a absorbţiei reale, în speţă proiectele retrospective şi fazarea… această formă de milă prezentată cu neverosimilă mândrie drept un succes personal al domnului Teodorovici”.

 

Vă invit să deschidem cu toții Proiectul de Program de Guvernare al Partidului Național Liberal „Guvernarea Liberală a României” Proiect 2015, capitolul 4.3, pagina 79, unde –surpriză! – vom găsi măsuri prioritare pe termen scurt: „valorificarea maximală a mecanismului „asistenței retroactive” prin identificarea unor proiecte de investiţii finalizate/ aflate în curs de finalizare; etapizarea / fazarea proiectelor aflate în curs de finalizare…”

 

Paradoxul e dublu.

 

În primul rând – textul moțiunii contestă însăşi viziunea PNL din Proiectul de Program de Guvernare!

 

În al doilea rând – Proiectul de Program de Guvernare PNL preia aproape în integralitate acțiunile asumate şi promovate de Guvernarea PSD!

 

 

Doamnelor și domnilor deputaţi,

 

Revin la convingerea de la începutul alocuţiunii mele. Fondurile europene se află între Făt Frumos şi Fata Morgana!

 

Programul de Guvernare PNL 2015 este Fata Morgana, distorsionând prezentul în viitor şi proiectând realitatea pe care noi o construim în obiectivele unei „noi politici și ale unei noi guvernări”.

 

Rămâne să decidem pe baza realităţii cine este Făt Frumos! Conform dicționarului este un erou întrunind calităţi pozitive esenţiale, principalul adversar al forţelor răului asupra cărora triumfă întotdeauna și supus unor încercări care depășesc capacitatea omului normal și care iese mereu biruitor!

 

Fata Morgana însă înseamnă a-ţi asuma că vei face în viitor ceea ce astăzi a devenit realitate. Vorbim aici despre fapte:

 

 • Contractarea integrală a tuturor proiectelor din lista de rezervă
 • Continuarea relației cu instituțiile financiare internaţionale
 • Extinderea aplicării mecanismului de plată
 • Crearea registrului național al operatorilor economici
 • Extinderea bazei de cheltuieli eligibile
 • Preluarea condițiilor de contract FIDIC în legislație
 • Stabilirea mecanismului de prevenire a conflictelor de interese sau

Transpunerea în legislația națională a directivelor pe achiziții publice.

 

 

Toate acestea reprezintă acțiunile actuale ale guvernării PSD, iar preluarea lor în proiectul PNL, suprapunerea de planuri şi distorsionarea percepției asupra realității constituie într-adevăr un efect de tip Fata Morgana!

 

Iar dacă PNL îşi asumă un loc în „registrul marilor partide politice” cred că astăzi trebuie să lanseze dezbaterea internă pentru restructurarea şi reformularea unei viziuni proprii a capitolului 4.3. din Proiectul de Program de Guvernare!

 

 

Stimaţi colegi,

 

Înainte de a trece la solicitările punctuale formulate în finalul moțiunii, mai sunt două aspecte generale pe care aş dori să le punctez, şi anume reforma sistemului și „privirea noastră spre viitor”.

 

Şi subliniez încă o dată că, în iunie 2014, am promis că vom avea până la sfârșit de an:

 

 • Acordul de Parteneriat semnat
 • Facturi de cel puțin 3,5 miliarde euro la Comisie
 • Programele operaționale pe care le gestionez aprobate
 • Reforme finalizate și un sistem eficient și performant.

 

Toate acestea au fost realizate. Doar pentru Programul Operațional Infrastructură Mare așteptăm procedura de la nivelul Comisiei de revizuire a Cadrului financiar Multianual, aplicabilă tuturor statelor membre.

 

Sistemul este acum gestionat unitar, s-a asigurat un nivel corespunzător de salarizare pentru toate autoritățile de management şi organismele intermediare.

 

Din nou însă soluțiile pe care guvernarea PSD le aplică deja în realitate sunt reflectate distorsionat în textul moțiunii.

 

Așadar trebuie să vă reamintesc că:

 

 • Avem în curs de pregătire proiecte majore pentru infrastructură
 • Toate programele operaționale au fost subiect al consultării publice extinse
 • Am promovat includerea unei bănci de dezvoltare în mecanismul de finanțare al programelor operaționale
 • Am lansat în consultare primele ghiduri
 • Am realizat metodologia de evaluare a personalului în funcție de performanțe
 • Lucrăm cu ministerele de resort pentru îndeplinirea conditionalităților ex-ante (exemplu Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice) etc.

 

În ceea ce privește reforma în domeniul achizițiilor publice, vă adresez rugămintea ca înainte de a pregăti o moțiune pe această temă să verificați informația – citez din moțiune: „Pentru întreaga Uniune a fost nevoie de o Directivă, pentru România sunt necesare 4 legi.”

 

Menționez că acea Directivă înseamnă – în realitate – Directiva 23/2014, Directiva 24/2014 şi Directiva 25/2014 care vor fi transpuse în legislația națională prin trei acte distincte, cum este şi firesc şi cum ne-au confirmat toți partenerii consultați.

 

Al patrulea act normativ va trata distinct subiectul soluționării contestațiilor tocmai pentru că vrem să asigurăm un cadru distinct şi transparent de dezbatere pe acest segment.

 

Așadar, pe această cale, fac din nou un apel la seriozitate şi competenţă. Un apel împotriva Fetei Morgana!

 

 

Stimaţi colegi,

 

Moțiunea prezentată astăzi are personaje de poveste, dar noi nu suntem aici să ascultăm povești!

 

Am sperat că a treia dezbatere în cadrul Parlamentului pe tema fondurilor europene nu va fi un exerciţiu de retorică, dar din păcate textul moţiunii este simplu pre-text de vizibilitate politică.

 

Vă propun așadar să regăsim realitatea, fără a inventa mituri şi alegorii, cu respectarea apelului către parteneriat, tocmai pentru a lăsa ceva mai bun în urma noastră.

 

Și pentru că faptele vorbesc de la sine voi prezenta succint şi răspunsurile la cele 10 întrebări din finalul moțiunii:

 

 

 1. Comisia Europeană NU a suspendat plățile pentru Axa Prioritară 3 din cadrul POS CCE. Plățile au fost întrerupte, temporar, aceasta fiind procedura standard a Comisiei Europene, aplicată în cazul efectuării unor verificări suplimentare. Aceasta nu este o măsură dramatică – vorbim de o axă în cadrul unui program. Datele statistice ne arată că în anul 2011, la nivelul Uniunii Europene erau întrerupte plățile pentru 76 de programe operaționale din diferite state membre.

 

 1. Realizăm evaluarea ex-ante pentru instrumentele financiare cu sprijinul Fondului European de Investiții, rezultatele preliminare ale acesteia fiind larg dezbătute public, în anul 2014, cu toți actorii interesați din piață. Astfel vom utiliza:
 • capital de risc pentru start-up-uri și spin-off-uri și IMM-uri inovative, împrumuturi cu dobândă subvenţionată și partajarea riscului pentru Programul Operațional Competitivitate;
 • împrumuturi cu dobândă subvenționată și partajarea riscului, garanții, finanțări pentru IMM-uri aflate în faza avansată de creștere în cadrul Programului Operațional Regional;
 • microcreditarea pentru start-up-uri și self-employment și instrumentul de garantare pentru Programul Operațional Capital Uman.

 

În ceea ce privește Inițiativa pentru IMM-uri, așa cum am afirmat în mai multe rânduri și poate fi verificat în informările publice furnizate de Comisia Europeană, doar 3 state membre, respectiv Spania, Portugalia și Malta, au decis să implementeze acest instrument.

 

 

 1. Încă din cursul anului 2014 s-a realizat evaluarea preliminară a proiectelor de infrastructură care vor fi fazate.

 

Etapizarea proiectelor este prevăzută încă din 2006 în legislația europeană și reprezintă o măsură uzuală aplicată de statele membre, iar Ghidul Comisiei Europene privind metodologia de fazare a fost revizuit la finalul lunii februarie 2015.

 

Termenul final în care toate statele membre trebuie să se încadreze este septembrie 2015.

 

 

 1. Am promovat – începând cu anul 2013 – acțiuni în vederea identificării și solicitării la rambursare a tuturor proiectelor cu finanțare națională care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin programele operaționale 2007-2013.

 

Deja sunt în curs de aprobare sau aprobate de către Comisia Europeană o serie de proiecte retrospective în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată, protecția împotriva inundațiilor, decontaminare situri și infrastructură rutieră.

În prezent sunt identificate alte proiecte finanțate din surse naționale care vor fi evaluate pentru a se verifica încadrarea în regulile de eligibilitate ale programelor operaționale de mediu și transport.

 

 

 1. Planul de măsuri prioritare a fost deja agreat cu serviciile comunitare încă din luna februarie. A fost trimis oficial Comisiei la începutul lunii martie, acesta fiind deja agreat cu dna Comisar Crețu.

 

 

 1. Încă din luna ianuarie 2015 au fost publicate, spre consultare publică proiectele de ghiduri destinate intervențiilor în Cercetare, Dezvoltare și Inovare din cadrul Programului Operațional Competitivitate și ghidurile aferente intervențiilor dedicate tinerilor din cadrul Programul Operațional Capital Uman.

 

Pe baza observațiilor formulate de cei interesați și abordând o formulă clară din perspectiva potențialilor beneficiari, aceste ghiduri au fost adaptate și vor fi publicate până la sfârșitul acestei luni.

 

În aceeași formulă și la același termen va fi lansat și Ghidul pentru investițiile private în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

 

Îmi exprim convingerea că „prin munca onestă, susținută și transparentă” la care faceți referire, le veți analiza și veți formula propuneri concrete în timp util!

 

 

 1. Programul Operațional Regional a fost trimis la Comisia Europeană în luna august 2014, observațiile serviciilor comunitare sosind în noiembrie 2014. Această situație nu este nicidecum singulară, până în prezent doar 50% din programele operaționale aferente Politicii de Coeziune fiind aprobate de Comisie.

În plus subliniem că POR 2014 – 2020 este cel mai mare program regional gestionat de DG Regio, fiind un exercițiu extrem de complex și pentru partenerii europeni.

 

 

 1. Referitor la stadiul condiționalităților ex-ante precizăm că toate documentele strategice la care faceți referire sunt în consultare publică, în formă finală, pe site-urile ministerelor de linie.

 

 

 1. După cum știm cu toții, mecanismele de prevenire a conflictului de interese au fost introduse încă din 2013, reprezentând una dintre condițiile esențiale pentru a debloca programele suspendate în timpul fostei guvernări.

 

 

 1. Legat de Mecanismul de Interconectare a Europei subliniez că suma alocată României prin acest program pentru finanțarea proiectelor din sectorul de transport din Fondul de Coeziune este de aproximativ 1,23 miliarde de euro, iar beneficiarii din România, inclusiv cei care s-au asociat cu organizații din alte state, au depus deja 14 propuneri de proiecte cu o valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro.

 

Domnule președinte,

Stimați colegi,

 

Colegii care au semnat moțiunea de astăzi au avut multe întrebări.

 

Eu nu am venit în fața dumneavoastră cu simple răspunsuri. Am venit cu fapte.

 

Colegii care au semnat moțiunea de astăzi au multe propuneri.

 

Noi le-am transpus deja în realitate.

 

Într-adevăr, trăim într-un context în care tendința este de a transfera dezbaterea publică dinspre probleme esenţiale înspre subiecte derizorii și uităm să facem deosebirea dintre interesul național și retorica pur politică.

 

 

Cred și subliniez din nou că fondurile europene reprezintă un subiect de interes național iar miza este dezvoltarea României în următorii 10 ani. Am demonstrat că ne-am atins obiectivele și o vom face în continuare!

 

Totodată, cred însă că acum este momentul să demonstrăm:

 • că știm să construim, nu doar să dărâmăm și că
 • România este un stat membru al Uniunii Europene matur şi responsabil, nu doar un forum al dezbaterilor derizorii!

 

Pentru aceasta fac un apel către colegii liberali amintindu-le ceea ce spunea cândva Spiru Haret – un reprezentant ilustru al Partidului National Liberal și al vieții culturale, academice și politice din România: „Este un lucru contrar oricărei morale a trăi cineva în contul unei idei nobile, fără a face nimic pentru a o servi.”

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top