Hyperion

Universitatea Hyperion a încheiat „EURO-MANAGER”, proiectul dedicat studenților economiști

FOTO CONFERINTA INCHIDERE - EURO-MANAGERUniversitatea Hyperion din București a organizat joi, 26 noiembrie 2015, conferința de închidere a programului „EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști”, un proiect european dedicat studenților de la Facultățile de Științe Economice și Sociologie.

La conferința de închidere a acestui proiect au fost prezenți rectorul Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerul proiectului – conf. univ. dr. Carmen UZLĂU, reprezentantul Asociației Europene pentru Progres – Laurențiu IAPORNICU (responsabil partener), coordonatorul de practică – conf. univ. dr. Cristina BURGHELEA, expertul IT – lector. univ. dr. ing. Cornel Eugen CONSTANTIN, cadre didactice ale Universității Hyperion și un număr mare de studenți care au făcut parte din acest grant.

Evenimentul a început cu prezentarea rezultatelor proiectului de către Decanul Facultății de Științe Economice, conf. univ. dr. Carmen Uzlău, care a manageriat acest program timp de 18 luni. Aceasta le-a mulțumit tuturor celor care au contribut la realizarea activităților propuse și i-a premiat pe cei 10 studenți câștigători ai concursului „Investește în cariera ta”.

Cei care au participat la evenimentul de finalizare a programului „EURO-MANAGER”, au primit din partea echipei de implementare mapa proiectului cu materiale de informare.

Obiectivul general al grantului „EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști a constat în facilitarea tranziției de la școală la viață activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenți economiști și sociologi.

Printre obiectivele specifice ale acestuia, s-au numărat: realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și instituţii publice și private cu profil economic sau sociologic, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă; eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori; oferirea de servicii îmbunătățite de consiliere și orientare în carieră pentru 400 de studenți, consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită.

Totodată, studenții din grupul țintă au beneficiat de vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație, subvenție de 300 lei pentru participarea la programul de practică, concurs cu premii„Investește în cariera ta” – 10 premii de câte 1000 lei acordate și au participat la Cercuri de educație pentru carieră.

După terminarea conferinței, toți cei prezenți au avut ocazia să mai discute despre ce a însemnat acest proiect în cadrul unei mese festive organizate special pentru închiderea „EURO-MANAGER”.

„EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiștiwww.euromanager.hyperion.ro – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136237, a avut o durată de 18 luni și a reprezentat unul dintre cele 7 proiecte europene derulate în paralel de Universitatea Hyperion.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top