Hyperion

Universitatea Hyperion a încheiat programul studențesc „Modelling the New Europe”

mini-DSC_0032Universitatea Hyperion din București a încheiat marți, 8 decembrie 2015, programul european „Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană.

La evenimentul de încheiere a acestui proiect au fost prezenți: rectorul Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerul proiectului – conf. univ. dr. Corina Maria ENE, specialistul în informare și publicitate – Elena SPÂNULESCU, reprezentantul Asociației PRODEST S.C. A R.L. ITALIA (partener în acest proiect) – Andreea LUCA, cadre didactice ale acestei Universități și studenți care au fost implicați în activitățile grantului.

Cei care au participat la conferința de închidere a proiectului „Modelling the New Europe” au primit din partea echipei manageriale mapa cu materiale de informare.

Conf. univ. dr. Corina Ene, managerul de proiect, le-a comunicat celor prezenți care au fost obiectivele realizate ale proiectului și oportunitățile multiple de care au beneficiat cei 210 de studenți din grupul țintă.

Obiectivul general al proiectului „Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană a vizat dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii. Trebuie menționat că luna aceasta se vor face demersurile necesare pentru evaluarea și acreditarea programului masteral de Guvernanță Economică Europeană de către A.R.A.C.I.S.

Printre obiectivele specifice ale acestuia, s-au numărat: dezvoltarea curriculară a unui program masteral în „Guvernanţa Economică Europeană”; crearea şi dezvoltarea reţelei „Modelling the New Europe” cu sprijinul actorilor relevanţi (universităţi, mediu de afaceri, autorităţi publice etc.); promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacităţii Universităţii Hyperion din Bucureşti de a susţine dezvoltarea economică şi socială; extinderea oportunităţilor de învăţare şi asigurarea unor servicii de documentare îmbunătăţite pentru studenţi.

Studenții din grupul țintă au beneficiat de: servicii îmbunătăţite de documentare şi acces la informaţie prin crearea bibliotecii virtuale „Modelling the New Europe” şi a unui Centru de documentare, subvenții în valoare de 500 RON, iar cei care au participat la testarea și validarea curriculei programului masteral au primit 1000 RON.

În cadrul „Modelling the New Europe” s-au mai realizat: platforma online www.modelling.hyperion.ro, 5 workshop-uri, 2 conferințe pentru cadre didactice în contextul realizării unui program de formare în domeniul guvernanței economice europene, evenimentul dedicat Zilelor Carierei (1 – 3 octombrie), un târg de master în Universitatea Hyperion (în luna octombrie) și, nu în ultimul rând,promovarea proiectului la 3 târguri educaționale de la Romexpo, respectiv Târgul Liceelor:www.modelling.hyperion.ro/index.php/conferinte-proiect/targ-masterate.

După terminarea conferinței, cei prezenți au participat la o masă festivă organizată în cinstea încheierii cu succes a acestui proiect european.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), a fost un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, care s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top