Comunicate de presă

A început admiterea 2018 la Universitatea Hyperion

Universitatea Hyperion a început înscrierile pentru anul universitar 2018 – 2019. În prezent, Hyperion are 7 facultăți acreditate care cuprind 17 programe de licență/specializări și 16 programe masterale.

Admiterea la ciclul universitar de licenţă se realizează pe baza mediei de la examenul de Bacalaureat, în limita locurilor disponibile, exceptând Facultatea de Arte unde se susține test de aptitudini.

Sesiunea de examene pentru studiile universitare de masterat se organizează în perioada 1-30 septembrie 2018. Concursul la studiile universitare de masterat constă în examene scrise, orale sau interviuri organizate la sediul facultăţii de către comisiile de admitere pentru fiecare program.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018

1. Facultatea de Științe Exacte și Inginerești: aei.geniu.ro

2. Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii: ssn.hyperion.ro

A) Departamentul de Științe Sociale și ale Naturii (Științe Politice, Istorie, Geografie)

B) Departamentul de Litere și Limbi Străine (Engleză, Japoneză)

3. Facultatea de Științe Juridice: drept.hyperion.ro

* Începând din acest an, la Facultatea de Drept Hyperion se poate studia și la ID (învățământ la distanță).

4. Facultatea de Jurnalism: jurnalism.hyperion.ro

5. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației: psihologie.hyperion.ro

6. Facultatea de Științe Economice: econ.hyperion.ro

7. Facultatea de Artearte-hyperion.ro (admiterea constă în susținerea unui examen de aptitudini)

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să conțină:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2018 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (100 lei);
 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Înscrierile  au loc de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, sâmbăta și duminica între 9:00 – 14:00 (din 1 iulie),  la Secretariatul General al Universității (Corp A, parter) din Calea Călărași, nr. 169, sector 3.

Telefoane: 021-3274464; 021-3274465; 021-3214667 / Fax: 021-3216425

E-mailrectorat@hyperion.ro

Facilități:

 • Taxele de studii se pot achita în 4 rate;
 • Reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii peste 9,50 (la anumite programe);
 • 10% reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei;
 • Reducerile se cumulează;
 • Târguri de joburi pentru studenții și absolvenții universității;
 • Întâlniri cu angajatori în cadrul stagiilor de practică și al proiectelor desfășurate;
 • Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări;
 • Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.

Dotări:

 • Campus modern, în zona centrală a Capitalei;
 • Laboratoare de cercetare pentru tehnologii de ultimă oră atât în cadrul Universității, cât și în cadrul Institutului de Cercetare – Dezvoltare Hyperion;
 • Studiouri de televiziune și radio, redacție de ziar, agenție de presă, săli de teatru și balet;
 • Biblioteca Centrală Hyperion;
 • Editură și tipografie;
 • Cămin, cantină, sală de sport și teren de sport;
 • Echipamente specializate pentru videoconferințe și streaming.

Activitate științifică și colaborare internațională:

 • Sesiuni anuale de comunicări științifice ale facultăților și conferințe internaționale;
 • Reviste științifice;
 • Contracte de cercetare științifică și colaborări media;
 • Relații de cooperare cu peste 20 de universități din străinătate;
 • Afilierea, ca membru, al Forumului Universităților Europene, rețelei internaționale interuniversitare Europa-Asia, Universității fără Frontiere, Academiei Internaționale de Personal etc.;
 • Cursuri online și tutoriale realizate în Universitatea Hyperion și vizualizate în peste 150 de țări.

Cei din provincie și nu numai se pot caza în căminul studențesc al Universității Hyperion, situat pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3.

Informații suplimentare la Secretariatul General din Calea Călărași, nr. 169 (Corp A, parter) și pe hyperion.robpuh.hyperion.rofacebook.com/universitateahyperion.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top