Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în parteneriat cu  Asociația pentru Dezvoltarea Profesională a Tinerilor și Educație Alternativă – PROF-ED, a desfășurat, în perioada mai-iunie 2016, proiectul ”Triunghiul comunicării”, inițiativă derulată în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație „Comitetul CIVITAS“, inițiat de PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București.

Cele două luni de activități, desfășurate sub deviza „Implicați în educație”, au vizat dezvoltarea competențelor de comunicare și de profesionalizare a activității cadrelor didactice, pentru a-și îndeplini cu succes rolul de formator în cadrul actului educațional.

Astfel, 139 de profesori, educatoare și învățători din unitățile bucureștene de învățământ preuniversitar au participat la cursuri de formare. În paralel, inițiatorii au derulat o campanie de conștientizare în rândul elevilor din școli și licee, în dorința de a informa, de a explica și a-i convinge pe aceștia de importanța socială a profesiei de cadru didactic.

Intenția proiectului de a redefini rolul profesorului și de a contribui la formarea lui în conformitate cu noile cerințe este justificat de numeroasele probleme cu care se confruntă această categorie socio-profesională. Scăderea numărului absolvenților învățământului superior atrași spre cariera didactică, dublată de un declin vizibil al calității actului didactic, selecția reziduală pentru profesia didactică, lipsa motivației și atractivității pentru domeniu, sunt doar câteva dintre disfuncțiile constatate. Toate acestea regăsindu-se și în sistemul educațional românesc, se impune regândirea modelului de formare a cadrului didactic, dar și corelarea tuturor componentelor sistemice, astfel încât să se asigure o funcționalitate eficientă.

Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0015

Informații de background

Tema proiectului ”Triunghiul comunicării” o constituie dezvoltarea competentelor de comunicare și de profesionalizare a activității cadrelor didactice, pentru a-și îndeplini cu succes rolul de formator în cadrul actului educațional.

Principalele activități ale proiectului:

Selecția unui număr de 139 de cadre didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București, care să participe la cursuri de formare a competențelor de comunicare, parte componentă a formării continue.

Realizarea unei campanii de promovare a proiectului.

Campanie de conștientizare în rândul elevilor pentru promovarea interesului de a deveni cadru didactic. Realizarea materialelor publicitare atât pentru componenta on-line, cât și pentru componenta promoțională (distribuirea unor pliante și afișarea unor autocolante).

Derularea unor serii de cursuri de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar bucureștean, pe teme precum dialogul social, comunicarea socială. Potrivit calendarului proiectului, cadrele didactice participante la sesiunile de formare vor realiza la nivelul unității de învățământ de unde provin, o activitate de informare a elevilor, în cadrul orelor de dirigenție, pentru a disemina informațiile dobândite la cursuri.

Activități de diseminare și valorizare: emisiune radio, articole în presa educațională,  prezentarea unei analize SWOT la nivelul fiecărei instituții partenere cu privire la rezultatele proiectului, analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor audio şi video aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare.

Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0137

Impactul proiectului

IMPACTUL potenţial al proiectului atât asupra beneficiarilor direcţi (139 de cadre didactice și aproximativ 1000 de elevi – prin diseminare) cât şi a celor indirecţi (reprezentanți ai comunității locale, mass-media) se referă la stimularea implicării cadrelor didactice în cadrul unor activităţi extraşcolare, prin care aceştia îşi pot descoperi şi dezvolta înclinaţiile de comunicare eficientă, precum şi creativitatea în desfășurarea actului educațional, însoțit de elemente materiale: flayere, afișe etc. 

Impactul scontat este acela al răspândirii în mediul educațional a inițiativelor competiționale în domeniul comunicării, al extinderii la nivel municipal a demersului comun de conștientizare și responsabilizare față de necesitatea formării de competențe de concepere și organizare a unei lecții profesioniste, implicarea autorităților locale cu rol de conducere în gestionarea procesului de extindere a politicilor educaționale, în beneficiul nevoilor sistemului educațional, al elevilor și al pieței muncii, precum și determinarea viitorilor absolvenți de a accede la o carieră didactică.

 Proiect Civitas Curs Costinesti 12 -15 mai 2016 0191

Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” este organizația sindicală care reprezintă interesele profesionale și drepturile legate de relațiile de muncă a peste 90.000 de salariați din domeniul educațional.

Asociația pentru Dezvoltarea Profesională a Tinerilor și Educație Alternativă PROF-ED s-a înființat în ianuarie 2014, la inițiativa unui grup de persoane care se implică activ și colaborează, de mai mulți ani, în conceperea și derularea activităților și programelor educaționale pentru tineri și adulți. Misiunea asumată de PROF-ED este aceea de a  concepe, a desfășura și a promova  activități și proiecte educaționale și de pregătire profesională pentru tineri și adulți, ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții și pentru o mai bună integrare a acestora pe piața muncii.

Comitetul CIVITAS. Comitetul pentru mobilizare și responsabilizare civică a principalilor factori implicați în procesul educațional din Municipiul București, constituit ca Parteneriat Civic pentru Educație, intitulat generic Comitetul CIVITAS, sub deviza „Implicați în educație”, este o inițiativă a PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” și Consiliul Municipal al Elevilor. Platforma CIVITAS propune crearea și operaționalizarea, la nivelul Municipiului București, a unei platforme convergente de dialog, cooperare și acțiune în plan educațional, administrativ, social și economic, cu scopul susținerii, responsabilizării, formării complexe și de calitate, exprimării libere și afirmării tinerei generații.

Prof. Marius NISTOR, președinte FSE ”SPIRU HARET”

F.S.E. ”Spiru Haret” și Asociația ”PROF-ED” prezintă rezultatele proiectului ”Triunghiul comunicării”

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top