Diverse

„DIPLOMACY”, proiect finalizat cu succes de Universitatea Hyperion

mini-DSC_0054Universitatea Hyperion din București, în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), a încheiat pe 8 decembrie 2015 proiectul european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală.

La conferința de închidere au participat rectorul Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerul proiectului – prof. univ. dr. Moise LEONIDA,specialistul în informare și publicitate al acestui proiect – Sabin DRĂGULIN, reprezentantul Asociației PRODEST (partener în acest proiect) – Andreea LUCA, directorul de imagine instituțională (Universitatea Hyperion) – Elena SPÂNULESCU, mai multe cadre universitare și studenți care au făcut parte din proiect.

Cei prezenți la evenimentul de închidere a grantului „DIPLOMACY” www.diplomacy.ro au primit mapa proiectului cu materiale de informare.

În deschiderea conferinței, managerul proiectului, Moise Leonida, le-a comunicat celor prezenți programul conferinței și obiectivele pe care programul european le-a avut.  

În ceea ce privește obiectivul general al proiectului „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală, acesta a presupus dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar şi inovativ la nivel mondial, în domeniul Diplomaţiei Culturale, masterat care a și fost acreditat de A.R.A.C.I.S.

Astfel, începând de anul viitor, Universitatea Hyperion va beneficia de acest nou program masteral „DIPLOMACY”, unic în România și în Uniunea Europeană, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Obiectivele specifice au fost următoarele: servicii îmbunătăţite pentru studenţi prin crearea unui program masteral în Diplomaţie Culturală; crearea şi dezvoltarea reţelei „DIPLOMACY” cu sprijinul actorilor relevanţi (universităţi, mediul de afaceri, autorităţi publice);promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacității universității solicitante de a susține dezvoltarea economică şi socială; extinderea oportunităţilor de învăţare şi asigurarea unor servicii de documentare îmbunătăţite pentru cei 210 studenţi din grupul țintă.

Aceștia din urmă au beneficiat de pregătire care să le asigure cunoștințe de specialitate strict corelate cu necesitățile actuale existente pe piața forței de muncă necesare integrării în unele instituții, cum ar fi:
Ministerul de Externe, Serviciile culturale ale Institutului Cultural Român (ICR),
instituții publice (Muzee, Direcții de patrimoniu).

Realizările proiectului:

 • s-au realizat 5 studii care au fundamentat Programul Masteral „Diplomaţie Culturală”;
 • s-a elaborat Ghidul Orientativ „Diplomaţie Culturală şi piaţa muncii în UE” şi a fost tipărit în 300 exemplare, fiind distribuit către instituţii de învăţământ şi practicieni din domeniul Diplomaţiei Culturale;
 • au fost elaborate 5 instrumente de testare – validare a curriculei Masteratului de Diplomaţie Culturală;
 • s-a realizat pilotarea a 10 module de curs cu Grupul Ţintă nr.1, format din 210 studenţi;
 • s-a construit reţeaua Diplomacy cu 20 parteneri relevanţi din domeniul Diplomaţiei Culturale;
 • s-a constituit Grupul Ţintă nr 2, din 30 cadre universitare şi 10 reprezentanţi ai partenerilor sociali, care au participat la 10 worshopuri, a câte 8 ore, fiecare;
 • a fost constituit Centrul de documentare Diplomacy, format din Biblioteca fizică cu 294 volume şi Biblioteca virtuală, cu un volum de 31.000 pagini din domeniul Diplomaţiei Culturale;
 • a fost depus dosarul Programului Masteral de Diplomaţie Culturală la ARACIS, acesta fiind aprobat, în şedinţa din 26.11.2015, cu calificativul „ÎNCREDERE”.

Dintre beneficiile proiectului:

□  Pentru Studenți

 • studenții pot dobândi cunoștințe de specialitate strict corelate cu necesitățile actuale existente pe piața forței de muncă, necesare integrării în unele instituții cum ar fi:

– Ministerul Culturii;

– Ministerul de Externe;

– Serviciile culturale ale Institutului Cultural Român (ICR);

– Instituții publice (Muzee, Direcții de patrimoniu).

□  Pentru Universitate

 • crearea unei Biblioteci virtuale „Diplomacy”, cu un volum total de 31.000 de pagini, în domeniul Diplomației Culturale;
 • crearea Centrului de documentare „Diplomacy” – cu 294 volume de resort pe teme relevante ale Diplomației Culturale și domeniile auxiliare (unică în domeniu).

      □  Pentru Angajatori

 • posibilitatea modelării și formării viitorilor angajați în funcție de specificul activităților instituțiilor vizate;
 • punerea la dispoziția viitorilor angajatori a bazei de date cu potențialii angajați.

Conferința de finalizare a proiectului s-a încheiat cu o masă festivă.

„DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/138721, a reprezentat unul dintre cele 7 proiecte europene de care a beneficiat Universitatea Hyperion în ultimele 18 luni.

 

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top