Hyperion

Proiectul „Modelling the New Europe” continuă și pe timpul verii

afis_modelling_2015Proiectul „MODELLING THE NEW EUROPE” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, demarat de Universitatea Hyperion din București în iunie, 2014, continuă seria de activități propuse în vedea finalizării cu succes spre sfârșitul anului.

Astfel, în această lună s-au desfășurat și continuă să se desfășoare mai multe acțiuni specifice grantului:

  • dezvoltarea rețelei „Modelling the New Europe” între actorii relevanți, universități, mediu de afaceri, autorități publice, în domeniul Guvernanței Economice Europene;
  • elaborarea și furnizarea programului de instruire pentru personalul universitar și partenerii sociali;
  • servicii de documentare îmbunătățite pentru studenți; 
  • construirea bibliotecii virtuale „Modelling the New Europe” , cu un volum total de 30.000 pagini, în domeniul Guveranța Economică Europeană;
  • consolidarea bazei de date „Modelling the New Europe” – bune practici în domeniul guvernanței economice europene (ajustabilă lunar);
  • mobilizare în vederea realizării Centrului de documentare „Modelling the New Europe” – minimum 250 de volume de resort pe teme relevante GuvernanțeiEconomice Europene și domeniile auxiliare (unică în România, în domeniu);
  • participare la târg de masterate în România – youtube.com/watch?v=9hCCAWerg8U (Promovarea Universității Hyperion în cadrul târgurilor de la Romexpo), www.youtube.com/watch?v=S7TJZhMr_cg (Modelling the New Europe, promovat la Târgul Liceelor 2015).

Obiectivul general al proiectului „Modelling the New Europe” vizează dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top