Hyperion

La Universitatea Hyperion se testează curricula unui nou program masteral: Guvernanță Economică Europeană

afis_modelling_2015Universitatea Hyperion din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Prodest S.C. A R.L.) din Italia, a organizat pe 29 mai 2015, în Sala Senatului Universității Hyperion din București, a IV-a masă rotundă  în cadrul proiectului „MODELLING THE NEW EUROPE” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085.

Tema acestei mese rotunde a fost „Consolidarea coordonării politicilor economice pentru stabilitate, creştere şi locuri de muncă – Instrumente pentru o mai bună guvernanţă economică în UE.”

REFERENŢI:

  • Conf.univ.dr. Corina Ene, prorector, Universitatea Hyperion din Bucureşti, cu tema: „Instrumente ale Guvernanței Economice – Semestrul European, analiza creșterii 2015”
  • Marius Nistor, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, cu tema: „Prioritățile Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC) pentru primul Semestru European 2015”
  • Conf.univ.dr. Carmen Uzlău, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Hyperion din Bucureşti, cu tema: „Instrumente ale Guvernanței Economice – Mecanismul de alertă privind dezechilibrele macroeconomice – analiza 2015”
  • Lector univ.dr. Luminița Ciocan, Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion din Bucureşti, cu tema: „Politici active ale pieței muncii și ocuparea forței de muncă – analiză 2015”

Obiectivul general al proiectului „Modelling the New Europe” vizează dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top