Hyperion

Universitatea Hyperion consolidează programul „Modelling the New Europe”

afis_modelling_2015Proiectul „Modelling the New Europe” s-a dovedit a fi unul ambițios încă de la început. Activitățile prevăzute au fost și continuă să fie realizate cu profesionalism de echipa de implementare formată din profesioniști în domeniu.Procesul de consolidare și promovare a proiectului european, demarat de Universitatea Hyperion, continuă și în luna septembrie și se definitivează toate procedurile în vederea implementării programului masteral în Guvernanța Economică Europeană.

Specialiști din Universitatea Hyperion au creat o rețea care funcționează având la dispoziție un spațiul virtual – www.modelling.hyperion.ro și în cadrul căreia se va putea face schimb de opinii, se vor prezenta studii de caz, exemple de bune practici, se vor semnala evenimente legate de domeniul Guvernanței Economice Europene.

Printre activitățile prevăzute în cadrul acestui proiect european, se numără:

  • dezvoltarea rețelei „Modelling the New Europe” între actorii relevanți, universități, mediu de afaceri, autorități publice, în domeniul Guvernanței Economice Europene;
  • elaborarea și furnizarea programului de instruire pentru personalul universitar și partenerii sociali;
  • servicii de documentare îmbunătățite pentru studenți; 
  • construirea bibliotecii virtuale „Modelling the New Europe” , cu un volum total de 30.000 pagini, în domeniul Guveranța Economică Europeană;
  • consolidarea bazei de date „Modelling the New Europe” – bune practici în domeniul guvernanței economice europene (ajustabilă lunar);
  • mobilizare în vederea realizării Centrului de documentare „Modelling the New Europe” – minimum 250 de volume de resort pe teme relevante Guvernanței Economice Europene și domeniile auxiliare (unică în România, în domeniu);
  • participare la târg de masterate în România – youtube.com/watch?v=9hCCAWerg8U (Promovarea Universității Hyperion în cadrul târgurilor de la Romexpo), www.youtube.com/watch?v=S7TJZhMr_cg (Modelling the New Europe, promovat la Târgul Liceelor 2015).

Proiectul de care beneficiază Universitatea Hyperion din București nu este doar unul ambițios, ci și unic în România. Caracterizat deinterdisciplinaritate, vizând o problematică complexă ce abordează atât liberalizarea comercială, politicile economice şi pieţele financiare europene, cât şi istoria economică şi socială a construcţiei europene, reglementările legislative ale UE, precum şi problemele dezvoltării socio – economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială), programul masteral Guvernanţa Economică Europeană va furniza studenţilor cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a formula răspunsuri corespunzătoare atât întrebărilor pe care le ridică acest domeniu complex, cât şi provocărilor pe care le implică o guvernanţă economică europeană eficientă.

Obiectivul general al proiectului „Modelling the New Europe” vizează dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat de Universitatea Hyperion în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top