Economic

România împrumută peste 60 de milioane de Euro de la BIRD

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) va acorda statului român un împrumut în valoare de 65 milioane euro. O parte din împrumut va sprijini măsurile privind Proiectul de îmbunătățire a serviciilor judiciare care sunt estimate la suma de 60 de milioane euro. Partea a doua din costul total estimat al proiectului și anume 5 milioane de euro reprezintă contribuția părții române care se va face prin bugetul Ministerului Justiției.

Împrumutul va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor Instanțelor de judecată și a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, prin:

  • Îmbunătățirea funcționării Instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justiției, a sediilor Instanțelor (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea cu mobilier a acestora), îmbunătățirea structurii IT la nivel național, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul judiciar;
  • Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare electronică;
  • Îmbunătățirea activității Parchetelor prin remedierea infrastructurii IT la nivel național și a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public.

Proiectul va fi implementat de Ministerul Justiției prin Unitatea de Management al Proiectului (numită Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe – DIPFIE), existentă deja în cadrul instituției.

Împrumutul va fi acordat de BIRD, pe o perioadă de 10 ani, din care 6 ani  reprezintă perioada de grație, în condiții financiare avantajoase pentru statul român, se arată în comunicatului de presă al Guvernului.

Cele mai citite

Platforma Hyperflash a fost creată în anul 2010 ca urmare a implementării proiectului european JOBS – Jurnalismul Ocupație în Beneficiul Societății – POSDRU 60881.

Copyright © 2010 Hyperflash.ro | 2021

To Top